facebook instagram

Aktywność fizyczna kontra choroby cywilizacyjne

Cieszący się dobrym zdrowiem współczesny człowiek to taki, którego rozpiera energia i  jest w stanie się realizować, przez co unika chorób, problemów ze stresem, czy różnego rodzaju stanów depresyjnych. Dlatego tak ważny jest styl naszego życia, którego kluczowym

elementem jest aktywność fizyczna.

Choroba niedokrwienna sercanadciśnienie tętnicze, otyłość i cukrzyca - są to przykłady najczęstszych chorób cywilizacyjnych, wywoływanych poprzez siedzący tryb życia, brak ruchu, znużenie pracą i obowiązkami, codziennym zabieganiem itd.

Chcąc się skutecznie bronić przed skutkami życia w XXI wieku powinniśmy stanowczo postawić na ruch. Dzięki temu będziemy w stanie usprawnić  czynności niektórych narządów i układów, poprawimy  przemianę materii, co spowoduje utrzymanie równowagi między ilością energii dostarczanej z pożywieniem, a jej ubywaniem, z czym większość ludzi ma kłopot. Trzeba tak niewiele, by to zmienić - odrobina samozaparcie, chęci i wprowadzenie w nasze życie czegoś nowego, zdrowego, powinno zaciekawić i może nawet stać się pomysłem na hobby.

Poprzez ruch zwiększymy wydolność i sprawność  fizyczną, zmniejszymy zagrożenie chorobami układu krążenia, a także chorobami przemiany materii. Wpływ treningu fizycznego, powoduje ponadto zmniejszenie zmęczenia wywołanego codziennym życiem.  Musimy zadbać o swój wypoczynek, chroniąc się tym samym przed zjawiskiem przewlekłego zmęczenia i w konsekwencji złego samopoczucia, prowadzącego czasem aż do stanów nerwicowych. 
Zwiększając siłę mięśni zapobiegamy przeciążeniom układu ruchowego, czego szczególnie dotkliwym problemem są bóle dolnego odcinka kręgosłupa.

Problem ten dotyczy nie tylko osób pracujących fizycznie, podnoszących duże ciężary, ale także mających siedzący tryb pracy. Trening wzmacniający mięśnie tułowia zadba również o przeciążenia części szyjnej kręgosłupa, a praca nad gibkością, zwinnością i dobrą koordynacją ruchów zapobiegnie złamaniom kości i innym urazom. Nie dajmy się zwieść pozorom oznak naszego zdrowia. Badania epidemiologiczne wykazują, że zapadalność na chorobę niedokrwienną serca i śmiertelność z powodu zawału serca są większe u osób prowadzących siedzący tryb życia niż u osób aktywnych ruchowo. Do najczęstszych przyczyn powodujących ten stan zaliczamy: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, otyłość, a także tak lekceważone palenie papierosów, niewłaściwe odżywianie się z nadmierną ilością tłuszczów, cukrów prostych i używek oraz małą aktywność ruchową.

Reasumując - poprawić jakość życia możemy poprzez wzmożenie aktywności fizycznej, co pozwoli nam podjąć skuteczną walkę z przewlekłymi chorobami układu krążenia i przemiany materii. Systematycznie wykonywane wysiłki fizyczne zmniejszą zagrożenie. W profilaktyce chorób serca będziemy mieć duży wpływ na ciśnienie tętnicze, profil lipidowy osocza, wrażliwość tkanek na insulinę, a także na krzepnięcie krwi. W zapobieganiu i leczeniu otyłości zwiększymy dobowy wydatek energii, przez co przyspieszymy przemianę materii i zmniejszymy ubytek masy mięśni, stosując ponadto niskokaloryczną dietę. W naszym treningu powinniśmy zadbać o umiarkowane obciążenia wysiłkowe stosowane systematycznie i z odpowiednia częstotliwością, w rozmiarach przynajmniej 2 razy w tygodniu powyżej 30 minut. Ale o tym szerzej już w następnych publikacjach…..