Cennik rozszerzony

Opłata jest pobierana z góry za cały okres pobytu w dniu przyjazdu u osoby wydającej klucze.


Pobierana jest kaucja w wysokości 200,00 zł zwracana w momencie zdawania kluczy.