facebook instagram

Polityka prywatności

Polityka prywatności   strony www.krynica.pl
Zasady polityki prywatności, które są określone poniżej dotyczą tylko strony www.krynica.pl ,  nie dotyczą witryn,  do których można przechodzić ze strony www.krynica.pl . Po opuszczeniu strony www.krynica.pl  prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych.

Korzystając ze strony www.krynica.pl  akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Firma e-Turystyka zarządzająca stroną www.krynica.pl  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie,  aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą e-Turystyka poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego.  Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane  przez firmę e-Turystyka do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

Strona  www.krynica.pl zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo.  Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę e-Turystka jako dane poufne. Każdy użytkownik witryny www.krynica.pl ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883)

Firma e-Turystyka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Strona www.krynica.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.

Podczas przeglądania strony, pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika, ale  tzw. dane techniczne na przykład: adres IP,  informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej,  systemu operacyjnego, dostawcy internetu. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk  np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem na miejsce zamieszkania czy używanie przeglądarki internetowej. Dane te są danymi całkowicie nie związanymi z danymi przesyłanymi poprzez formularz kontaktowy.