facebook instagram

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój,
ul. Kraszewskiego 7

Kancelaria

tel.  18 472 55 00 (łączy z wszystkimi Wydziałami)
fax: 18 472 55 01

Sekretariat Burmistrza

tel. 18 472 55 55
fax: 18 471 56 53
e-mail: ugukry@ns.onet.pl
 

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Gminy -  tel. 18 4725524

Referat Finansowo-Budżetowy i Analiz:
Kierownik Referatu BiA -  tel. 18 4725525


Referat Podatków i Opłat:
Kierownik Referatu PiO - tel. 18 4725527
 

Wydział Spraw Obywatelskich

Dyrektor WSO - tel. 18 4725540
Informatyk - tel. 18 4725516
 

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, promocji, sportu i profilaktyki (EDPSP)

- ewidencja działalności gospodarczej pok. nr 1 tel. 18 4725513
- informacja publiczna, promocja - pok. nr 1 tel. 18 4725512
- sport, kultura - pok. nr 2 tel. 18 4725548
- profilaktyka - pok. nr 2 tel. 18 4725548

Wydział Inwestycji i Mienia
Dyrektor Wydziału tel. 18 4725523
 

Referat Gospodarki Lokalowej
Kierownik Referatu - tel. 18 4725523
 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dyrektor Wydziału GKiOS - tel. 18 4725506

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika USC -  tel. 18 4725519

W soboty do godziny 15.00 w sprawie rejestracji zgonu można kontaktować się pod numerem telefonu 533 519 216
 

Samodzielne stanowisko do spraw Zamówień Publicznych i Ochrony Danych Osobowych

 tel. 18 472 55 60
 

Samodzielne Stanowisko Specjalisty ds. BHP

 tel. 18 472 55 36

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 

Straż Miejska

Komendant -  tel. 18 472 55 97  
Patrol: 603 925 971

Strefa Płatnego Parkowania

 tel. 18 472 55 28