facebook instagram

Ludzie Krynicy i słynni goście

Do słynnych ludzi związanych z Krynicą można zaliczyć takie osoby jak: Józef Dietl, Henryk Ebers, Czesław Belec, Henryk Świdziński, Tadeusz Tempka, Franciszek Stirba von Stirbitz, Kmietowiczowie, Rudolf Zuber, Jan Janiga, Mieczysław Dukiet, Leon Nowotarski, Roman Nitribitt, Julian Zawadowski, Michał Zieleniewski, Jan Kiepura, Nikifor Krynicki, Jan Śmieszek, Stefan Półchłopek.