facebook instagram

MOSIR

MOSIR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Park Sportowy im. dr. Juliana Zawadowskiego 5
Telefon: +48 18 472 38 24
www.mosir.krynica.com.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową Urzędu Miejskiego w Krynicy Zdroju.
Ośrodek realizuje zadania w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę i skupia wokół siebie ludzi aktywnych sportowo.
Do podstawowych zadań MOSiR należą w szczególności: szkolenie drużyn młodzieżowych oraz pomoc KS KTH przy organizacji meczy hokejowych, utrzymanie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej, rozwijanie usług w zakresie sportu, współpraca z klubami sportowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie letnim oraz  prowadzenie ogólnodostępnych ślizgawek (w okresie od lipca do kwietnia) razem z wypożyczalnią łyżew.


Ośrodek posiada obiekty sportowe będące areną wielu imprez o skali krajowej i międzynarodowej.


MOSIR dysponuje:

  • halą lodową przy ul. Park Sportowy 5
  • kortami tenisowymi przy ul. Park Sportowy
  • stadionem piłkarskim przy ul. Park Sportowy
  • kompleksem sportowo - rekreacyjnym na osiedlu Czarny Potok
  • miejscami postojowymi przy ul. Słotwińskiej - działającymi w okresie zimowym
  • obiektami starego toru saneczkowego
  • kompleksem boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mochnaczce Wyżnej
  • stadionem piłkarskim i lodowiskiem oraz boiskiem sportowym "Orlik 2012" w Tyliczu przy ul. Sportowej
  • boiskami sportowymi w Bereście i Muszynce.